Rabu, 16 Februari 2011

Watak dan perwatakan

Watak ialah sesuatu objek atau pelaku,baik manusia mahupun makhluk lain seperti haiwan tumbuhan dan sebagainya.

Wataklah yang mengembangkan tema dan persoalan serta plot melalui aksi,tindakan,dialog dan konflik.

Perwatakan ialah ciri-ciri yang ditonjolkan melalui perlakuan watak.

Perwatakan boleh dijelaskan melalui ciri lahirlah seperti bentuk,paras rupa dan tingkah laku serta yang berupa jasmaniah yang berkaitan dengan perasaan sikap dan pemikiran.

3 ulasan: